انتصاب

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

انتصاب جناب آقای دکتر علی عمادزاده را بعنوان مسئول راه اندازی موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تبریک عرض نموده و برای ایشان توفیق و موفقیت روزافزون را خواستاریم