با سلام و احترام

ضمن سپاس از مشارکت سرکارعالی / جنابعالی، خواهشمند است با ارائه نظرات ارزشمند خویش در موارد ذیل، گروه آموزش پزشکی را در بهبود کیفیت اجرای برنامه های آموزشی پیش رو یاری فرمایید.

  نظر سنجی از فارغ التحصیلان در مورد اهداف گروه 
  نظرسنجی در مورد جلسات آموزشی و اساتید 
   نظرسنجی در خصوص آموزش مجازی