group medical edu 

IMAGE گواهی شرکت در وبینار‏/کارگاه های فناوری
    قابل توجه دانشجویان محترم  پیرو تصویب بسته "توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم" در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و ابلاغ آن طی نامه شماره 272159‏‏/98 مورخ 17‏‏/06‏‏/1398،بعد از تاریخ 13‏/9‏/1400    گواهی شرکت در وبینار‏/کارگاه های...
IMAGE برگزاری جلسات ارزیابی درونی گروه
   ارزیابی در واحد دانشگاهی، مبنای تعمق و تفحص علمی برای تعیین اهداف، راهبردها و برنامه های عملیاتی است. بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از فعالیت ارزیابی، نگرشی عمیق نسبت به مدیریت و سازماندهی گروهها و واحدهای آموزشی، گزینش دانشجویان، تأمین نیروی انسانی موردنیاز (اعضای...
IMAGE آموزش هیبریدی (آموزش حضوری و برخط همزمان)
      در پی شیوع بیماری کرونا، آموزش‌های مجازی اهمیت دوچندانی در سراسر جهان پیدا کرد با وجود همه فرصت‌هایی که در عرصه آموزش پدید آورد، در دوران پساکرونا نمی‌تواند تمام ظرفیت آموزش را در بر بگیرد و نیاز است در دوران کرونا نیز برای ارزیابی درصد هر چه بیشتر اهداف آموزشی،...
سرعت شتابنده توليد اطلاعات علمي و گسترش روزافزون رشته هاي علوم پزشکي در دهه هاي اخير موجب گرديد نيروي انساني کارآمد در زمينه آموزش شيوه هاي مناسب تدريس و ارزيابي دانشجو و مسلط به تواناييهاي لازم جهت برنامه ريزي و ارزشيابي آموزشي، تربيت شوند. با عنايت به همين ضرورت دوره کارشناسي ارشد آموزش پزشکي در سال 1373 به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيد . راه اندازي  گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشكي مشهد در دانشکده پزشکی، با مجوز شماره 338382/آ مورخ 1387/9/5با ظرفيت پذيرش 5 دانشجو از سال تحصيلي 1389-1388 و مدیر گروهی جناب آقای دکتر عباس مکارم،  صورت گرفت.
 
رسالت: رشته آموزش پزشکي درصدد است تا با گزينش و جذب اعضاي هيات علمي و کارشناسان مستعد و علاقمند به مسايل پيچيده آموزش پزشکي در دنياي شتابان امروز، فارغ التحصيلاني را تربيت نمايد که توانايي شناسايي مشکلات آموزشي از طريق تحقيقات مناسب، ارائه راه حلهاي منطقي و قابل ارزيابي براي مسائل آموزشي، مساعدت در امر برنامه ريزي و مديريت مسائل آموزشي دانشگاههاي علوم پزشکي و انتقال تکنولوژيها و روشهاي مناسب آموزش به منظور ارتقاي قابليتهاي اعضاي هيات علمي را داشته باشند و همچنين قادر باشند با شناسايي نقاط قوت و ضعف دانشگاهها و شناخت عوامل پيشرفت و توسعه دانشگاههاي جهان در ارتقاي وضعيت دانشگاههاي علوم پزشکي کشور ايفاي نقش نمايند. 
فارغ التحصيلان دوره کارشناسي ارشد رشته آموزش پزشکی در پايان دوره بايد:
1- توانايي هدايت فعاليتها جهت انجام تغييرات ضروري به منظور افزايش کيفيت آموزش را داشته باشند.
2- توانايي طراحي و انجام پژوهشهاي آموزشي به منظور شناسايي و رفع مشکلات را داشته باشند.
3- قادر به طراحي روشهاي مناسب ارزشيابي برنامه هاي آموزشي باشند.
4- توانايي مشارکت فعال در تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه را داشته باشند.
5- به روشهاي طراحي برنامه آموزشي و تکنولوژيهاي جديد آموزش و الگوها و روشهاي جديد تدريس مسلط باشند و قادر به توسعه مهارتهاي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشگاهها باشند.