تبریک عید سعید فطر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خدایا خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده .

آمین