گزارشی از حضور پربار اساتید گروه در همایش کشوری آموزش پاسخگو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری دو کارگاه آموزشی - یک پانل تخصصی و کسب عنوان کارگاه آموزشی برتر از افتخارات اساتید گروه آموزش پزشکی در همایش کشوری آموزش پاسخگو در شهر تبریز بود.

کارگاه " آموزش مبتنی بر شواهد " توسط جناب آقایان دکتر حسین کریمی مونقی و دکتر علی عمادزاده و کارگاه " مدل CARE : ابزاری برای توسعه و ارزیابی پاسخگویی اجتماعی در دانشکده های پزشکی "  توسط جناب آقایان دکتر علی عمادزاده و دکتر حسین کریمی مونقی و سرکار خانم شراره کریمی که بعنوان کارگاه آموزشی نمونه انتخاب گردید و یک پانل تخصصی با عنوان   " پیشینه آموزش پاسخگو در کشور"  از فعالیت های اساتید گروه در همایش مذکور بود-