دفاع از پروپوزال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دو جلسه دفاع از پروپوزال در روز دوشنبه 96/10/4 ساعت 12 در محل سالن شورای شماره 3 برگزار خواهد شد.