پیام تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین کریمی مونقی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جناب آقای دکتر حسین کریمی مونقی عضو محترم هیات علمی گروه آموزش پزشکی، ارتقاء مرتبه علمی حضرتعالی را به درجه استادی صمیمانه تبریک عرض می نمائیم و توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم./