دفاع از پروپوزال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه دفاع از پروپوزال خانم نیره خسروی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت (مجازی)، روز دوشنبه 96/9/20  ساعت 12 در محل سالن شورای شماره 3 برگزار می گردد.