برگزاری اولین بلوک آموزشی دانشجویان آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اولین بلوک آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت(مجازی) ورودی 96 ، در محل کلاس شماره 3 دانشکده پزشکی با حضور اساتید گروه آموزش پزشکی، برگزار گردید.