دفاع از پروپوزال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

جلسه دفاع از پروپوزال سرکار خانم ها : خاطره بره مقدم و کبری علی فرخانی ( دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت)   در روز دوشنبه 96/8/22 ساعت 12 در محل سالن شورای شماره 3 دانشکده پزشکی برگزار  گردید. در این جلسه که بعد آموزشی آن بالا و تاثیرگذار بود تعداد زیادی از دانشجویان گروه حضور داشتند و از تجارب اساتید و دانشجویان مجری استفاده نمودند.