برگزاری کارگاه ENDNOTE

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه آموزشی Endnote  روز پنجشنبه 96/8/4 ساعت 9 الی 12 در محل کتابخانه دانشکده پزشکی برگزار می گردد- دانشجویان گرامی می توانند در این کارگاه آموزشی شرکت نمایند.