کنسل شدن کلاس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کلاس درس " تدریس بالینی" جناب آقای دکتر موسوی بزاز روز سه شنبه ( 96/7/25) ، برگزار نمی گردد