برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید این گروه آموزشی، روز دوشنبه 24 مهرماه ساعت  8/30 در محل سالن شواری شماره 2 دانشکده پزشکی برگزار می گردد.