سمینار سراسری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سمینار سراسری آموزش تعهد حرفه ای در علوم پزشکی  توسط مرکز مطالعات و توسعه اموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری معاونت آموزشی در تاریخ 26 بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می گردد- علاقه مندان جهت کسب اطلاع بیشتر می تواندد به آدرس http://edc.tums.ac.ir  مراجعه نمایند - مهلت ارسال مقالات 30 آبانماه سال جاری می باشد.