فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دومین مرحله فراخوان پذیرش برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی اطلاع رسانی شد - متقاضیان می توانند از تاریخ 96/5/15 لغایت 96/5/31 برابر دستورالعمل  و آگهی فراخوان نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه ثبت نام آنلاین دانشگاه علوم پزشکی مجازی اقدام نمایند.