کتابخانه تخصصی پژوهش در آموزش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   

 

به اطلاع می رساند؛ واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در راستای تسهیل دسترسی و افزایش آگاهی پژوهشگران، اصلی ترین و کاربردی ترین اطلاعات علمی و منابع موجود حوزه پژوهش در آموزش را در صفحه "کتابخانه تخصصی" ارائه نموده است. 

   
 

 

کتابخانه اختصاصی واحد پژوهش در آموزش شامل: 

‏- کتاب ها: معرفی مجموعه کتاب های الکترونیک انگلیسی در حوزه پژوهش در آموزش با قابلیت مطالعه

‏- مجلات ثبت شده در پژوهان: معرفی مجله هایی که حداقل یک مقاله آموزش پزشکی با مشارکت اعضای هیات علمی یا دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر نموده اند.  همچنین در این صفحه پایگاه های نمایه کننده این مجلات نیز ارائه شده است.

‏- مجلات توصیه شده:AMEE  مجموعه مجلات حوزه آموزش پزشکی که توسط انجمن آموزش پزشکی اروپا توصیه شده است.

‏- پایان نامه ها: عناوین پایان نامه های منتخب حوزه آموزشی پزشکی که در دانشگاه علوم پزشکی تصویب و اجرا شده است.

‏- مقاله ها: عناوین مقالات ثبت شده در سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با محوریت حوزه آموزش پزشکی

‏- وب سایت ها و پایگاه داده های مفید: معرفی برخی از مهمترین پایگاه های مفید مرتبط با حوزه آموزش پزشکی