برگزاری جلسه Journal watch

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه  Journal watch   با معرفی ژورنال  Medical Research   روز چهارشنبه ساعت 12 در محل سالن شورای شماره 3 برگزار می گردد.حضور دانشجویان حضوری گروه در این جلسه الزامی می باشد