مشارکت دانشجویان در امر سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ جهت مشارکت در امر سلامت، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از دانشجویان علاقمند در امر مشارکت  های اجتماعی خواستار مراجعه به سامانه  www.saman.moi.ir   و ارسال درخواست اولیه از علاقمندان شده است.