انتصاب

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر عمادزاده را بعنوان رئیس موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایشان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزون برای ایشان مسئلت داریم.