تماس با ما

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ارتباط با گروه آموزش پزشکي
 
 
نام‌گروه گروه آموزش پزشکي
تلفن
38002435 -  38002432
دورنگار 38002437
آدرس
مشهد - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه - دانشکده پزشکي - گروه آموزش پزشکي. کد پستي: 9177948564
ايميل mds.edg[at]mums.ac.ir