تعريف و ضوابط پایان نامه

 

    به آخرين بخش از دوره تحصيلات تکميلي اطلاق مي شود که طي آن دانشجو موظف است در يک زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق و پژوهش بپردازد. دانشجو موظف است بعد از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال چهارم تحصيلي، عنوان پايان نامه و استاد راهنماي خود را انتخاب نمايد.

  ***مواردی که دانشجو می بایست در پروپوزال خود رعایت نماید:

      دانشجو موظف است در فایل نهایی پروپوزال خود جداول مشخصات را بصورت کامل تکمیل نماید:

 1.  جدول 1_1 (ذکر مشخصات استاد راهنما)

       جدول 1_2 (ذکر مشخصات استاد راهنمای دوم در صورت دارا بودن)

      جدول 1_5 (ذکر مشخصات اساتید مشاور تخصصی و آماری)

      عدم تکمیل جداول، به منزله نداشتن استاد مشاور یا راهنمای دوم تلقی شده و بعد از ثبت در پژوهان، امکان تغییر و اصلاح پروپوزال به هیچ عنوان نمی باشد.

 1. بعد از ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان دانشجو موظف است هر هفته به سامانه پژوهان مراجعه نموده و وضعیت طرح خود را مشاهده نماید.

 2. دانشجو به هیچ عنوان نباید قبل از تصویب نهایی پروپوزال در کمیته بودجه و کمیته اخلاق ، کار خود را در خصوص انجام پایان نامه شروع نماید. 

 3. در صورت مشاهده گزینه " در دست اجرا" در سامانه پژوهان، دانشجو زیر نظر استاد راهنما می تواند کار پایان نامه خود را پیش ببرد.

     

   مقاله شرط دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

       ارسال مقاله (Submission) برای مجلات علمی‏- پژوهشی داخل یا خارج کشور قبل از دفاع اجباری بوده و حداکثر نمره پایان نامه بدون مقاله واجد شرایط بند 2، هجده (18) نمره می باشد.

 • در مقاله submit شده جهت شرط دفاع، نویسنده اول بودن دانشجو ضروری نیست.

 • چاپ مقاله یا گواهی تایید (Acceptance) قبل از دفاع اختیاری بوده ولی برای گرفتن 2 نمره مربوط به مقاله (غیر از 18 نمره بند یک)، برای هر یک مقاله به شرح ذیل نمره داده خواهد شد:

 • در مجلات نمایه شده در ISI:WOS , PubMed: Medline و یا Scopus:  یک مقاله 2 نمره

 • در مجلات غیر از بند 2‏-1: یک مقاله 1 نمره

 • تمامی مقالات قابل محاسبه در این قسمت، بایستی مربوط به طول دوره تحصیل دانشجو بوده، ضمنا مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو باشد، و نیز با affiliation دانشگاه علوم پزشکی مشهد باشد.

 • نویسنده مسئول بودن برای دانشجو منتفی باشد.

 • در ترتیب نویسندگان مقاله برای شرط 2 نمره، نویسنده اول بودن دانشجو ضروری است.

 • ارائه مقاله بیشتر یا مقالاتی که شرایط بند 2 را نداشته باشند، فقط در تکمیل نمره پایان نامه تا 18 و با نظر هیات داوران قابل محاسبه خواهد بود.

 • چنانچه دانشجو در دوره ای است که استاد راهنمای پژوهشی وی تعیین گردیده است، کلیه فعالیت ها و کارهای پژوهشی و مقالات ارائه شده وی می بایست با اطلاع استاد راهنما و با رعایت موازین اخلاقی صورت گیرد.

 در صورت داشتن هرگونه سوال و راهنمایی در زمینه سامانه پژوهان و وضعیت طرح پژوهشی خود به شماره تلفن های واحد پژوهشی دانشکده ( 38002493،38002495 و 38002496)  تماس حاصل فرمایید.