مقاله مرتبط با حوزه پژوهش در آموزش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی

به اطلاع می‌رساند به منظور ارزشیابی دقیق و پایش موثرتر عملکرد اعضای محترم علمی و دانشجویان در حوزه پژوهش در آموزش گزینه "مقاله مرتبط با حوزه پژوهش در آموزش" به فرآیند ثبت مقالات در سامانه پژوهان افزوده شده است. گویه‌ی مذکور، صرفا برای مقالاتی است که دارای حداقل یک کلید واژه مرتبط با حوزه آموزش می‌باشند. 

تصویر ذیل محل قرار گیری گویه مذکور را در سامانه پژوهان نشان می دهد، الزامیست گزینه "بلی" را در صورتی انتخاب نمائید که مقالات دارای حداقل یک کلید واژه مرتبط با حوزه آموزش باشد.