فرآیند ثبت پروپوزال (جدید)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قابل توجه دانشجویان محترم        

برابر آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و به منظور اجرای صحیح الزامات مرتبط با ارسال و تصویب پروپوزال دانشجویان موارد ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد :

  1. مهلت تصویب پروپوزال دانشجویان دوره کارشناسی ارشد تا پایان ترم 2 و دکترای تخصصی تا پایان ترم 3 تحصیل تعیین گردیده است.

  2.  دانشجو می بایست پروپوزال خود را به عنوان طرح پژوهشی در سامانه پژوهان ثبت و کد طرح دریافت نماید.

  3. عنوان تصویب شده در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی و عنوانی که در سامانه پژوهان ثبت می‌گردد باید یکسان باشد .

  4.  مطابق با مصوبات جلسه 193 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پس از تصویب پروپوزال دانشجو موظف است در پایان هر نیمسال نسبت به تکمیل و ارسال گزارش پیشرفت تحصیلی خود اقدام نماید . 

  5. تغییرات مربوط به عنوان و اساتید راهنما‏/مشاور پایان نامه می بایست پس از طرح در جلسه گروه جهت تأیید در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال گردد.

  6. تغییرات تصویب شده در شورای تحصیلات تکمیلی باید در سامانه پژوهان ثبت و پیگیری شود.

  7. برابر مصوبه جلسه 279 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 18‏‏‏/02‏‏‏/98 حداقل فاصله زمانی بین تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد تا زمان دفاع پایان نامه 6 ماه می‌باشد.

  8. درصورت عدم اعلام تغییرات ایجاد شده پس از تصویب پروپوزال، دفاع پایان نامه و فارغ التحصیلی دانشجو بر مبنای پروپوزال تصویب شده صورت می‌گیرد.

 

                                                                                             کمیته پژوهشی گروه آموزش‌پزشکی