برگزاری جلسه ارائه گزارش از همایش کشوری آموزش پزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه ارائه گزارش شرکت در همایش کشوری آموزش پزشکی که در اردیبهشت ماه 97 در

محل تالار همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار شد:

دو نفر از دانشجویان به نمایندگی از افراد شرکت کننده در همایش در خصوص کارگاه ها، پانل ها ، صبحانه کاری ها و همکاری هایی که در خصوص اجرای همایش داشتند مطالب مفید و تجارب ارزنده ای را بیان و از نقاط قوت و ضعف همایش و پیشنهاداتی در این زمینه،  مطالبی را ایراد نمودند و در ادامه اساتید نیز از تجارب خود در این همایش و همایش های گذشته آموزش پزشکی مطالبی را بیان فرمودند و جناب آقای دکترکریمی مونقی که داور پایان نامه های برتر دکتری آموزش پزشکی در این همایش بودند از دانشجویان درخواست نمودند که در همایش ساله آموزش پزشکی با دست پر شرکت نمایند و جناب آقای دکتر عمادزاده نیز، در خصوص شرکت و ارسال مقاله به دبیرخانه همایش آموزش پزشکی پاسخگو که مردادماه 97 در شهر تبریز برگزار خواهد شد یادآوری نمودند.