تبریک روز پزشک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روز قدردانی از مدد این دستان مهربان و دوستدار سلامت جامعه را به کلیه پزشکان گرامی بخصوص دانشجویان پزشک گروه آموزش پزشکی تبریک می گوییم