برگزاری بلوک آموزشی حضوری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بلوک آموزشی حضوری ویژه دانشجویان آموزش جامعه نگر در نظام سلامت ، روز پنجشنبه  96/2/28 از ساعت 11-8 در محل سالن شورای شماره 3 دانشکده پزشکی برگزار شد.