خدمات و فعالیت ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
    آینده پژوهی تکنولوژی آموزشی در حوزه آموزش علوم پزشکی  
   

تولید و نگهداری محتوا (Content creation and maintenance)

 
   

آموزش استفاده از تکنولوژی های آموزشی در حوزه سخت افزاری

 
   

آموزش استفاده از نرم افزارهای آموزشی قابل استفاده در یاددهی و یادگیری دانشجویان

 
   

آموزش استفاده از نرم افزارهای آموزشی قابل استفاده در سنجش یادگیری دانشجویان

 
   

طراحی و تولید نرم افزارهای آموزشی، شبیه سازهای آموزشی، چند رسانه ای ها، فرامتن ها، فرارسانه ای ها و انیمیشن

 
   

استفاده از ابزارهایی نظیر Wimba Voice Tools، Wimba live classroom، Discuusion boards، Blogs، Wikis، Social bookmarking

 
   

اجرای استانداردهای گسترش تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی از جمله Virtual patient، SCORM، Medbiquitous و.......

 
   

طراحی محیط های یادگیری ( حضوری و الکترونیکی) در حوزه علوم پایه و بالینی

 
   

توسعه Virtual Reality (VR) و Augmented Reality (AR)

 
   

فراهم کردن محیط مناسب برای اساتید و دانشجویان جهت تمرین و یادگیری مهارت های مربوط به فن آموزش

 
    هدایت پژوهش های مربوط به تکنولوژی آموزشی در حوزه علوم پزشکی