پايگاه پژوهشگران آموزش پزشکي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معرفي پايگاه‌هاي مفيد در اينترنت براي پژوهشگران آموزش پزشكي

معرفي برخي پايگاههاي مفيد در اينترنت براي پژوهشگران آموزش پزشكي

   http://www.cme.utoronto.ca

دراين پايگاه تجارب علمي و اجرايي مركز آموزش مداوم پزشكي دانشگاه تورونتو در كانادا ارائه شده است. نحوه طراحي برنامه آموزش مداوم، منابع مناسب در مورد روشهاي ارائه و ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم و دوره هاي در حال اجرا در اين دانشگاه در پايگاه مذكور معرفي مي شود .

http://cre.med.utoronto.ca

مركز پژوهشهاي آموزشي دانشگاه تورونتو كانادا ضمن معرفي استراتژي و برنامه هاي تحقيقاتي خود، حاصل بخشي از دوره ها و گردهمايي هاي آموزشي مركز را به صورت چ ند رسانه اي (فيلم و اسلايد) در پايگاه فوق به صورت آزاد در اختيار همه علاقمندان قرار داده است. بازديد از اين مركز و فيلمهاي مرتبط با براي علاقمندان به آشنايي با حيطه هاي مختلف پژوهشهاي آموزشي توصيه مي شود. Education Grand Raunds

http://tip.psychology.org

پايگاه "از نظريه تا عمل" به شرح پنجاه نظريه يادگيري و نكات كاربردي در مورد هر نظريه مي پردازد. اساس يادگيري در حيطه هاي مختلف از جمله علوم پزشكي نيز مورد بحث قرار گرفته است. مراجعه به اين پايگاه براي علاقمندان به تحقيق در مورد يادگيري و نظريه هاي يادگيري توصيه مي شود.

http://www.statsoft.com

در اين پايگاه امكان دسترسي آزاد به كتاب راهنماي آمار و يادگيري مباحث آماري پيشرفته فراهم شده است.

http://www.nap.edu

انتشارات آكادمي ملي، متن كامل بيش از 2000 جلد كتاب منتشر شده را براي استفاده رايگان در اختيار همه قرار داده است. امكان جستجو در متن و عناوين اين كتابها وجود دارد. در بين كتب منتشره، علاوه بر كتابهاي مديريت، پزشكي و آموزش، گزارشهاي ارزشمندي در مورد حاصل طرحهاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي معتبر امريكا نيز به چشم مي خورد.