پیام تبریک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   

  سرکار خانم دکتر نازنین شماعیان رضوی

  عضو محترم هیأت علمی گروه آموزش پزشکی

 

   کسب رتبه اول حیطه ارزشیابی توسط سرکار عالی در پانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری را تبریک عرض می نمائیم.