دفاع از پایان نامه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب اقای دکتر علیرضا قاسمی طوسی دانشجوی رشته آموزش پزشکی مجازی، روز چهارشنبه مورخ 97/6/14 ساعت 12 در محل سالن شورای شماره 3 برگزار می گردد-

عنوان پایان نامه :

بررسی میزان آگاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به مباحث مرتبط با پزشکی قانونی