دستاوردها

دستاوردهاي گروه آموزش پزشکي 

  • طراحی و تدوین کوریکولوم تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی برای اولین بار در خاورمیانه نیز از دیگر دستاوردهای مهم گروه اموزش پزشکی است که با همت و تلاش بی وقفه همه اعضای هیات علمی گروه صورت گرفت و در سال 1394 به نتیجه نهایی رسید و تصویب وزارت متبوع شد.

     از آنجا که یکی از محورهای بسته های طرح تحول و نوآوری در نظام آموزش علوم پزشکی، بستر سازی برای کمال و تعالی رشته های علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشته ای در شرایط پساتحریم است ، گروه آموزش پزشکی بر آن شده تا بمنظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی، پژوهشی و سایر خدمات ارائه شده به مخاطبین، جلسات آموزشی کمک همتا (PA) را راه اندازی نماید

  • مشارکت دربرگزاری اولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد سال 94

  • اخذ رتبه اول گروه آموزشي برتر در پنجمين جشنواره شهيد مطهري در سال 1391              

  • لیست کتاب های چاپ شده و ترجمه شده توسط اساتید گروه

  • گروه برتر آموزشي در زمينه راه اندازي رشته کارشناسي ارشد آموزش پزشکي (مجازي)