اسامي دانشجويان ورودي مجازي مهر 90

 

 
دانشجويان ورودي مجازي مهر 90
 
 
رديف
شماره دانشجويي

نام و نام خانوادگي

آدرس الکترونيکي

1

9011040013

محمود رضا آذرپژوه

AzarpazhoohMR[at]mums.ac.ir

2

9011040008

مريم امير چقماقي

AmirChakhmaghiM[at]mums.ac.ir

3

9011040010

هورک پورزند

PoorzandH[at]mums.ac.ir

4

9011040004

فاطمه تشکري

TashakoriF1[at]mums.ac.ir 

5

9011040005

ندا چوبدار

ChobdarN1[at]mums.ac.ir

6

9011040006

حکيمه سابقي

SabeghiH901[at]mums.ac.ir

7

9011040009

ناصر شعيبي

ShoeibiN[at]mums.ac.ir

8

9011040007

حميد رضا طاقانکي

BahramiHR[at]mums.ac.ir 

9

9011040002

سعيد عامل جامه دار

AmeljS[at]mums.ac.ir 

10

9011040014

مژگان غياثي اجقان

GhiassiM1[at]mums.ac.ir 

11

9011040069

شراره کريمي

 KarimiSh1[at]mums.ac.ir

12

9011040011

نغمه مخبر

MokhberN[at]mums.ac.ir 

13

9011040012

مجيد رضا مختاري

MokhtariMR[at]mums.ac.ir 

14

9011040015

پگاه مسنن مظفري

MosannenP[at]mums.ac.ir 

15

9011040016

ترانه موحد

MovahhedT[at]mums.ac.ir 

16

9011040017

منصوره وفايي

VafaeeM2[at]mums.ac.ir