اسامي دانشجويان ورودي مجازي مهر 91

 

 
دانشجويان ورودي مجازي مهر 91
 
 
رديف
شماره دانشجويي

نام و نام خانوادگي

آدرس الکترونيکي

1

9141040006

سمانه ابوالبشري

AbolbashariS1[at]mums.ac.ir

2

9141040013

ندا اسلامي

IslamiN[at]mums.ac.ir

3

9141040001

معصومه بخشي زاده

BakhshiZadehM1[at]mums.ac.ir

4

9141040009

شاپوربديعي اول باغياهي

BadieeASh2[at]mums.ac.ir

5

9011040007

حميد رضا بهرامي طاقانگي

BahramiHR[at]mums.ac.ir

6

9141040011

سهيلا چمنيان

ChamanianS[at]mums.ac.ir

7

9141040012

سيد مجيد حسيني

HosseinyM[at]mums.ac.ir

8

9141040120

محبوبه حسيني

9

9141040004

سميرا حسن زاده

HasanzadehS2[at]mums.ac.ir 

10

9141040117

محمد درخشان

DerakhshanM[at]mums.ac.ir

11

9141040007

تکتم ذبيحي حصاري

 ZabihiT1[at]mums.ac.ir

12

9141040016

معصومه سعيدي

SaeidiM911[at]mums.ac.ir

13

9141040121

مهدي شبان

ShabanM1[at]mums.ac.ir

14

9111040116

امير حسين ضيائي مشهدي

ZiaeeAH[at]mums.ac.ir

15

9141040118

سيد علي علمداران

AlamdaranA[at]mums.ac.ir 

16

9141040123

مجيد علي اکبريان

AliakbarianM1[at]mums.ac.ir 

17

9141040010

 آناهيتا عليزاده قمصري

AlizadehAn[at]mums.ac.ir 

18

9141040003

 مهدي فتحي

FathiM[at]mums.ac.ir 

 19

9141040005

حميرا فروزنده فر

ForouzandehFH1[at]mums.ac.ir 

 20

9141040015

 فاطمه محرري

MoharariF1[at]mums.ac.ir 

 21

9141040119

علي مرادي

MoradiA1[at]mums.ac.ir 

 22

9141040008

شکوفه مظهري روش

MazhariSh1[at]mums.ac.ir 

 23

9141040001

 اميد رضا نخعي

NakhaeyOR1[at]mums.ac.ir 

 24

9141040014

 سميه نطاق اشتيواني

NataghS1[at]mums.ac.ir 

 25

9141040122

حميد وفايي

VafaeiH1[at]thums.ac.ir