ژورنال کلاب آموزش پزشکي

 

 

 
ژورنال کلاب
 
بیش از صد سال است که از ژورنال کلاب به عنوان روشی برای آموزش پزشکی استفاده می شود. اولین بار ویلیام اسلر از این روش به صورت کلاسیک در دانشگاه مک گیل کانادا و سپس به نحوی فعال در دانشگاه جان هاپکینز جهت آموزش دستیاران پزشکی استفاده نمود.

ژورنال کلاب از آغاز تا امروز تغییرات زیادی نموده است. هدف عمده ژورنال کلاب تا دهه 1960 و 1970 میلادی به روز کردن معلومات و اطلاعات شرکت کنندگان بود ولی در حال حاضر به عنوان روشی برای آموزش تفکر انتقادی، تشویق به انجام اقدامات مبتنی بر شواهد، آموزش طراحی تحقیق، آمار و ... به کار گرفته می شود. همچنین استفاده از ژورنال کلاب برای ارائه موضوعات آموزشی به اعضا هیئت علمی بالینی نیز از جمله زمینه های نوین استفاده از این روش است که در جلسات آن معمولا یک متخصص آموزش نیز حضور دارد.

ژورنال کلاب به دلیل تنوع نحوه برگزاری و انطباق با اهداف آموزشی متفاوت از اهمیت خاصی برخوردار است. ژورنال کلاب می تواند با رویکرد دانشجو محور، مبتنی بر مسئله، در ارتباط با نیازهای حرفه ای شرکت کنندگان، Interactive و در راستای آموزش مهارتهایی باشد که یادگیری بلند مدت را تقویت نماید.

براین اساس گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی مصمم به تداوم جلسات ژورنال کلاب با حضور و استفاده از نظرات اساتید با تجربه و صاحب نظر در امر آموزش و استفاده از پیشنهادات همکاران محترم همه گروه ها برای برگزاری هرچه بهتر جلسات ژورنال کلاب در زمینه موضوعات مرتبط آموزشی اعم از رویکردهای نوین تدریس و ارزشیابی، یادگیری و ویژگی های فرایند یاددهی ویادگیری، آموزش و سنجش بالینی، طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزشی، مهارتهای ارتباطی و مدیریت آموزشی و ... می‌باشد. لذا بدینوسیله از کلیه اساتید علاقمند، دعوت به شرکت در جلسات ژورنال کلاب گروه و استفاده از نظرات و پیشنهادات این عزیزان می نماید.

برنامه زمان بندی برگزاری جلسات ژورنال کلاب و ژورنال واچ در سال 95