انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند انتخاب واحد دروس نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 روز شنبه 25 شهریورماه می باشد و این روز قابل تمدید نیست