تبریک روز پزشک

روز قدردانی از مدد این دستان مهربان و دوستدار سلامت جامعه را به کلیه پزشکان گرامی بخصوص دانشجویان پزشک گروه آموزش پزشکی تبریک می گوییم